Publikacije - Rezultati ogleda

121 Makro ogled psenice 2010 19 Jul 2010 Ostali rezultati ogleda
122 Makroogled ozimih strnina, Institut TAMIŠ Pančevo, Ogledno polje, 2010 19 Jul 2010 Rezultati ogleda strnina
123 Rezultati mikro i makro ogleda PSS Sombor 25 Dec 2009 Ostali rezultati ogleda
124 PSS Sombor - Rezultati makro i mikroogleda u 2009.godini 25 Dec 2009 Ostali rezultati ogleda
125 Rezultati ogleda Kovacica 19 Okt 2009 Ostali rezultati ogleda
126 Ogled kukuruza, 38 hibrida, Kovačica 2009. 19 Okt 2009 Ostali rezultati ogleda
127 Rezultati demo ogleda krompira 03 Sep 2009 Ostali rezultati ogleda
128 PSS Sombor - Rezultati ogleda krompira 03 Sep 2009 Ostali rezultati ogleda
129 Rezultati ogleda uljane repice PSS Sombor 03 Sep 2009 Ostali rezultati ogleda
130 PSS Sombor - Rezultati ogleda uljane repice 03 Sep 2009 Ostali rezultati ogleda
131 Rezultati ogleda strnih zita 02 Sep 2009 Ostali rezultati ogleda
132 PSS Sombor - Rezultati ogleda ogleda ozimih i jarih strnina 02 Sep 2009 Rezultati ogleda strnina
133 Rezultati makro i mikroogleda poljoprivrednih kultura u 2008. godini DP "Agroinstitut" Sombor 22 Dec 2008 Ostali rezultati ogleda
134 Rezultati makro i mikro ogleda poljoprivrednih kultura u 2008. godini 20 Dec 2008 Ostali rezultati ogleda
135 DP"Agroinstitut" Sombor - Rezultati makro i mikroogleda u 2008.god. 20 Dec 2008 Ostali rezultati ogleda
136 Rezultati ogleda krmnog sirka i sudanske trave 18 Nov 2008 Ostali rezultati ogleda
137 Makroogled jecma DP "Agrozavod" Vrbas 01 Avg 2008 Ostali rezultati ogleda
138 Makroogled ozimog jecma DP "Agrozavod" Vrbas 31 Jul 2008 Ostali rezultati ogleda
139 Makroogled ozimog ječma DP "Agrozavod" Vrbas 31 Jul 2008 Ostali rezultati ogleda
140 Makroogled ječma - DP "Agrozavod" Vrbas 29 Jul 2008 Ostali rezultati ogleda

Stranice