Publikacije - Rezultati ogleda

21 Rezultati makroogleda ozimih strnih žita PSS Institut TAMIŠ Pančevo 24 Jul 2017 Rezultati ogleda strnina
22 Standardna devijacija i koeficijent varijacije grafiči prikazan za oglede soje u 2013-2015 godini: 30 Jun 2017 Ostali rezultati ogleda
23 Sorte sa prinosima iznad proseka na svim lokalitetima gajenja u periodu 2013-2016 30 Jun 2017 Ostali rezultati ogleda
24 rezultati ogleda soje u 2016 godini u AP Vojvodini 30 Jun 2017 Rezultati ogleda okopavina
25 rezultati ogleda soje na teritoriji AP Vojvodine u 2015 godini 30 Jun 2017 Rezultati ogleda okopavina
26 klimatska obelezja vegetacionih sezona 2013-2016, vrednosti neophodne za ocitavanje rezultata u proizvodnji soje 30 Jun 2017 Rezultati ogleda okopavina
27 agrotehnicki ogled kukuruza 30 Jun 2017 Rezultati ogleda okopavina
28 Organsko demonstraciono polje Instituta Tamiš u 2016. godini 03 Apr 2017 Ostali rezultati ogleda
29 ISPITIVANJE SEJALICA U SETVI KUKURUZA 06 Mart 2017 Rezultati ogleda okopavina
30 PSS Institut Tamiš - Rezultati fungicidnog ogleda u šećernoj repi 2016. godine 02 Feb 2017 Rezultati ogleda okopavina
31 PSS Institut Tamiš - Rezultati herbicidnog ogleda u soji 2016. godine 02 Feb 2017 Rezultati ogleda okopavina
32 PSS Institut Tamiš - Rezultati herbicidnog ogleda u suncokretu 2016. godine 02 Feb 2017 Rezultati ogleda okopavina
33 Uticaj rastućih doza azota na intezitet pojave korova kod ozime pšenice 09 Jan 2017 Rezultati ogleda strnina
34 REZULTATI OGLEDA ŠEĆERNE REPE U 2016. GODINI 30 Dec 2016 Rezultati ogleda okopavina
35 INTEZITET I DINAMIKA POJAVE KOROVA I PLESNI KOD KUKURUZA U USLOVIMA SA I BEZ NAVODNJAVANJA 30 Dec 2016 Rezultati ogleda okopavina
36 UTICAJ RAZLIČITIH DOZA AZOTA NA KVALITATIVNE KARAKTERISTIKE 13 SORTI I 2 HIBRIDA OZIME PŠENICE 28 Dec 2016 Ostali rezultati ogleda
37 UTICAJ RAZLIČITIH DOZA AZOTA, NA IZMERENI NDVI INDEX, SADRŽAJ HLOROFILA I PRINOS13 SORTI I 2 HIBRIDA OZIME PŠENICE 28 Dec 2016 Rezultati ogleda strnina
38 PSS Institut Tamiš Pančevo-Uticaj različitih tipova meleženja na proizvodne osobine svinja 30 Nov 2016 Ostali rezultati ogleda
39 UTICAJ RAZLIČITIH TIPOVA MELEŽENJA NA PROIZVODNE OSOBINE SVINJA 30 Nov 2016 Ostali rezultati ogleda
40 Makroogledi soje PSS APV, 2015 14 Nov 2016 Rezultati ogleda okopavina

Stranice