Publikacije - Rezultati ogleda

1 Organsko demonstraciono polje Instituta Tamiš u 2016. godini 03 Apr 2017 Ostali rezultati ogleda
2 ISPITIVANJE SEJALICA U SETVI KUKURUZA 06 Mart 2017 Rezultati ogleda okopavina
3 PSS Institut Tamiš - Rezultati fungicidnog ogleda u šećernoj repi 2016. godine 02 Feb 2017 Rezultati ogleda okopavina
4 PSS Institut Tamiš - Rezultati herbicidnog ogleda u soji 2016. godine 02 Feb 2017 Rezultati ogleda okopavina
5 PSS Institut Tamiš - Rezultati herbicidnog ogleda u suncokretu 2016. godine 02 Feb 2017 Rezultati ogleda okopavina
6 Uticaj rastućih doza azota na intezitet pojave korova kod ozime pšenice 09 Jan 2017 Rezultati ogleda strnina
7 REZULTATI OGLEDA ŠEĆERNE REPE U 2016. GODINI 30 Dec 2016 Rezultati ogleda okopavina
8 INTEZITET I DINAMIKA POJAVE KOROVA I PLESNI KOD KUKURUZA U USLOVIMA SA I BEZ NAVODNJAVANJA 30 Dec 2016 Rezultati ogleda okopavina
9 UTICAJ RAZLIČITIH DOZA AZOTA NA KVALITATIVNE KARAKTERISTIKE 13 SORTI I 2 HIBRIDA OZIME PŠENICE 28 Dec 2016 Ostali rezultati ogleda
10 UTICAJ RAZLIČITIH DOZA AZOTA, NA IZMERENI NDVI INDEX, SADRŽAJ HLOROFILA I PRINOS13 SORTI I 2 HIBRIDA OZIME PŠENICE 28 Dec 2016 Rezultati ogleda strnina
11 PSS Institut Tamiš Pančevo-Uticaj različitih tipova meleženja na proizvodne osobine svinja 30 Nov 2016 Ostali rezultati ogleda
12 UTICAJ RAZLIČITIH TIPOVA MELEŽENJA NA PROIZVODNE OSOBINE SVINJA 30 Nov 2016 Ostali rezultati ogleda
13 Makroogledi soje PSS APV, 2015 14 Nov 2016 Rezultati ogleda okopavina
14 Makroogledi soje PSS APV 2015, Delta sortiment 14 Nov 2016 Rezultati ogleda okopavina
15 Makroogledi soje PSS APV 14 Nov 2016 Rezultati ogleda okopavina
16 Makroogledi soje PSS APV, Delta sortiment 2014 14 Nov 2016 Rezultati ogleda okopavina
17 Rezultati makroogleda soje PS APV, 2014 NS sortiment 14 Nov 2016 Rezultati ogleda okopavina
18 rezultati makroogleda PSS APV- Soja 14 Nov 2016 Rezultati ogleda okopavina
19 Sortni makroogled pšenice Senta 09 Nov 2016 Rezultati ogleda strnina
20 Sortni Makroogled uljane repice Senta 09 Nov 2016 Rezultati ogleda strnina

Stranice