BBCH skala rasta i razvića soje i suncokreta

BBCH skala je neophodna u sticanju znanja o rastu i razviću useva kao i prepoznavanju stanja useva na parceli. Nije samo vezana za zaštitu bilja več i za ishranu i druge agrotehničke mere, kao i procenu oštećenja prilikom grada i procenu prinosa.

Počeli smo sa kukuruzom, a nastavak su soja i suncokret. Odštampane sheme i tabele mogu se, takođe, koristiti i u radionicama sa poljoprivrednim proizvođačima.

BBCH skala je predstavljena kroz prezentaciju.

Bogdan Garalejić, dipl.inž.ratar-povrtar, PSS INSTITUT TAMIŠ DOO PANČEVO

Teme: 
DodatakVeličina
Datoteka BBCH_soja_suncokret.pptx1 MB