Бесповратна средства за млекарство у Општини Инђија

Циљ конкурса је повећање производње, продуктивности, конкурентности, модернизација и достизање стандарда и одрживог управљања ресурсима у области сточарства кроз доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке нове опреме за мужу и опреме за хлађење и складиштење млека у 2016. години на територији Општине Инђија.
За реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава за набавку нове опреме за мужу и опреме за хлађење и складиштење млека у 2016. години на територији општине Инђија, предвиђен је укупан износ од 3.000.00,00 динара.
Бесповратна средства по овом конкурсу утврђују се у износу до 50% од плаћеног износа цене купљене опреме.
Приликом обрачуна се узима вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).
Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 15.000,00 динара а максималан износ 200.000,00 динара.
Бесповратна средства ће се користити за следеће намене:
  1. Набавка нове опреме за мужу или затворених система за мужу у слободном и везаном систему држања;
  2. Набавка преносне опреме за мужу;
  3. Набавка нове опреме за хлађење и складиштење млека (лактофризи).
Право на бесповратна средства имају:
  1. физичко лице, носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
  2. предузетник и правно лице, уписани у Регистар пољопривредних газдинстава.
Конкурс је отворен до утрошка средстава, а најкасније до 30.09.2016.године.
Текст Конкурса, обрасце и Правилник могу се преузети у  Агенцији за рурални развој општине Инђија.