Ciljevi i zadaci obrade zemljišta

Osnovne pojmove oko obrade zemljišta (ciljevi obrade i osnovna podela sistema obrade) mozete pogledati ovde.