PSS Senta: Javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo polјoprivredno zemlјište dato u zakup za 2016. godinu

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je javni oglas za odbravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2016. godinu. Korisnici sredstava su fizička lica (poljoprivrednici), nosioci i članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u Registar poljoprivrednih gazdinstava, koji su vlasnici poljoprivrednog zemljišta i:

  1. Imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine,
  2. Koji su stariji od 65 godina i nisu korisnici penzije po osnovu prava penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih ili samostalnih delatnosti, osim korisnika penzije po osnovu prava poljoprivrednog osiguranika i korisnika invalidske penzije koji su to pravo stekli kao osiguranici poljoprivrednici (uslov u pogledu godina života ne odnosi se na korisnike invalidske penzije),
  3. Da je važeći ugovor o dugoročnom zakupu zaključen na period od najmanje pet godina, a da nije zaključen pre 2010. godine,
  4. Daju u zakup obradivo zemljište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine od najmanje 0,5 do najviše 10 hektara, 5. da Ugovor nije zaključen između članova istog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva. Javni oglas otvoren je do utroška sredstava, a zaključno sa 28.04.2016. godine
Teme: