PSS Bačka Topola: Naut - značaj i proizvodnja

Ovo je biljna vrsta koja se kod nas malo gaji. Potiče s Bliskog istoka. U naše krajeve je donet iz Grčke. Naut (leblebija) se gaji radi zrna, koje ima veliku hranljivu, energetsku i vitaminsku vrednost.
U ishrani se može koristiti zrelo i nedozrelo zrno. Od samlevenog zrna dobija se brašno, koje se dodaje pšeničnom brašnu za spravljanje pekarskih i poslastičarskih proizvida. Naut ili leblebija pripada porodici mahunarki. I dok je na istoku vrlo čest sastojak mnogih jela, kod nas se još uvek najčešće koristi kao grickalica.
Pored hranljive i nutritivne vrednosti ima i veliki diuretski značaj. Zrno ima visok sadržaj esencijalnih aminokiselina. Pečeno zrno je efikasno za ublažavanje stomačnih tegoba. Ostaci pri preradi zrna i sitna zrna koriste se za stočnu ishranu kao nadzemna masa koja je bogata proteinima i važnim organskim kiselinama. Ima veliki agrotehnički značaj, jer obogaćuje zemljište azotom, odličan je predusev pošto rano napušta parcelu.

Gajenje

Najbolja zemljišta za gajenje su strukturna, povoljnog vodno vazdušnog režima zemljišta i lakšeg mehaničkog sastava. Potrebe za vodom nisu velike, u fazi intezivnog porasta u stablo su najveće. Dobro podnosi sušu i manje su štete od suše nego prevelika vlažnost zemljišta i vazduha. Naut je biljka vrlo tolerantna prema predusevu, pa čak i prema gajenju u monokulturi.

Setva 

Naut je usev rane prolećne setve. Seme za setvu mora biti zdravo, ujednačene krupnoće, ne starije od dve godine, klijavosti 95% i čistoće 99%. Pre setve se vrši inokulacija i zaštita semena od patogenih gljiva. Seje se širokoredo na 50 cm i u redu na 5 cm (količina semena zavisi od mase 1000 semena), na dubini od 5-7 cm.

Đubrenje 

Naut se đubri stajnjakom i mineralnim hranivima, 40 kg/ha N, 80 kg/ha R i 50 kg/ha K. Stajnjak i celokupna količina min. hraniva se unosi pod osnovnu obradu. Povoljno reaguje i na makroelemente, posebno molibden.

Nega 

Suzbijanje pokorice, kultiviranje, zalivanje i prihranjivanje.

Berba 

Izvodi se ručno i mašinski u što kraćem roku. Naut ima kratak rok sazrevanja tako da mahune dospevaju u punu fazu zrelosti za 3-5 dana a zreo usev se prepoznaje po sivo žutoj boji nadzemne mase a list počije da opada, i zrno zvecka u mahuni. Mahune ne pucaju ali mogu otpadati u prezrelom usevu. Prinos se kreće od 2,5-3,3 t/ha.