Konkurs Fonda za razvoj poljoprivrede za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u 2016. godini.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne).           

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine. 

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

  • Kreditiraće se nabavka pogonske i priključne mehanizacije
  • Maksimalan iznos kredita 20.000 evra
  • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
  • Za pogonske mašine grejs period u trajanju od 6 meseci uz učešće od 20%, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
  • Za priključne mašine grejs period u trajanju od od 6 meseci, bez učešća, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
  • rok otplate kredita 60 meseci,
  • otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 11 rata)

​Konkurs je otvoren od 14. februara 2016. godine do 14. marta 2016. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451.

Kompletan tekst konkursa kao i prijavu na konkurs, možete preuzeti u prilogu teksta.