PSS Sombor: Završen 12. seminar farmera na Tari

12. zimski seminar farmera u organizaciji Kluba 100P+, koji se održavao od 24 – 30 januara 2016. godine u hotelu Omorika na Tari uspešno je završen. Preko 400 učesnika tokom trajanja seminara imali su priliku da se informišu iz različitih oblasti. Na seminaru je uz predstavnike MPZŽS, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo, stručnjaka SEEDEV-a, predstavnika Produktne berze, banaka i osiguravajućih društava učestvovao velik broj autora iz raznih oblasti poljoprivrede, bankarstva i osiguranja. Značajan doprinos u radu seminara dali su i predstavnici PSS APV, koji su imali zapažena izlaganja.