PSS Vrbas - savetodavci na seminaru Dobar dan domaćine

U Novom Sadu na Poljoprivrednom fakultetu 21.01.2016. održana su predavanja na dvodnevnom seminaru za poljoprivredne proizvođače i sve ostale koji se bave poljoprivredom, "Dobar dan domaćine". Odziv poljoprivrednih proizvođača bio je izuzetno veliki. Na seminaru je održano i predavanje - saopštenje o radu savetodavnih službi (Slobodan Teofanov) i plan rada za 2016.godinu (Nataša Ademi).

                                                                          Katarina Radonić