PSS Sremska Mitrovica: Sastanak u vezi projekata "Kontrolisana proizvodnja hrane"

Dana 15.01.2016. u prostorijama PSS Sremska Mitrovica održan je sastanak u vezi projekta "Kontolisana proizvodnja hrane".

Na sastanku su bili prisutni zamenici predsednika opština, načelnici i predstavnici kancelarija za privredu i poljoprivredu opština Stara Pazova, Pećinci, Šid i Sremska Mitrovica i kancelarije za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica.

Projekat je naišao na odobravanje svih prisutnih na današnjem sastanku.