PSS Institut Tamiš Pančevo: Pojedini principi značajni za izgradnju objekata i proizvodne pokazatelje u stočarskoj proizvodnji

Da bi se prišlo izgradnji stočarskih objekata moraju se utvrditi propisani uslovi za građenje koje treba ispuniti pre gradnje, a isti se propisuju detaljnim zakonskim propisima.

KAKO KRENUTI U IZGRADNJU OBJEKATA?

U poslovima pred izgradnju Zakon predviđa izbor lokacije.

Pri izboru lokacije treba utvrditi:

 • ružu vetrova zbog ispravne orijentacije farme u odnosu na stambeno naselje,
 • blizinu stambenih naselja,
 • površinu odabranog terena,
 • mogućnost smeštaja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda,
 • mogućnost priključka na električnu mrežu,
 • mogućnost osiguranja dovoljnih količina pitke i tehnološke vode,
 • način ishrane  i mogućnost nabavke hrane u blizini lokacije.

Glavni projekat najvažniji je građevinskoprocesni dokument koji sadrži:

 • glavni projekat tehnologije,
 • glavni projekat arhitekture,
 • glavni projekat konstrukcije,
 • glavni projekat jake i slabe struje,
 • glavni projekat vodovoda i kanalizacije,
 • glavni projekat grejanja i ventilacije,
 • glavni projekat puteva i spoljnog uređenja,
 • glavni projekat pročišćavanja otpadnih voda,
 • glavni projekat opreme,
 • elaborat zaštite na radu,
 • elaborat zaštite od požara.

Na osnovu prethodno navedenih dokumenata sledi dobijanje saglasnosti na glavne projekte, dobijanje građevinske dozvole i konačno početak građenja.

U objektima s velikim brojem životinja na jednom mestu, uz pravilnu organizaciju i projektovanje farmi, sve veća se pažnja posvećuje:

 • biološko – tehnološkim
 • sanitarno – tehničkim
 • zoohigijenskim uslovima boravka životinja

Da bi se konstruisao odgovarajući sistem, polazna točka je maksimalna količina vazduha koja se mora izmeniti u toku leta. Ali s obzirom na to da promaja šteti životinjama kao i ljudima, brzina vazduha u blizini životinja ne sme preći 0,2m/s.

Obzirom da krave u visokoj proizvodnji teško podnose vrućinu, posebno kada je visoka relativna vlažnost vazduha i kada su primorane da se u svojoj termoregulaciji oslone, primarno, na strujanje vazduha, brzina vazduha se u blizini krava mora povećati na 0,5-1m/s, zavisno od visine temperature u staji, što znači da se i brzina vazduha na ulasku čistog vazduha može povećati.