PSS Institut Tamiš Pančevo: Rezultati ogleda u 2015. godini