PSS Vršac: Poseta Poljoprivrednom fakultetu u Temišvaru-Rumunija

Po osnovu projektnih aktivnosti projekta: „Uspostavljanje saradnje sa stranim naučnim istitucijama u cilju klasterizacije kao i obuka poljoprivrednih proizvođača o značaju umrežavanja u klastere na povećanje produktivnosti poljoprivrednih gazdinstava“, sufinansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za Poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, koordinator projekta je organizovao odlazak članova Udruženja inženjera i tehničara poljoprivrede "Agroin" na studijsko putovanje u Rumuniju radi uspostavljanja saradnje sa Poljoprivrednim fakultetom iz Temišvara.

Putovanje koje je organizovano u saradnji sa PSS "Agrozavod" i Udruženjem „Vršački ratari“ iz Vršca, sa ciljem unapređenja saradnje između udruženja i naučnih institucija, realizovano je 21.12. i 22.12.2015. godine. Odlaskom na studijsko putovanje uspostavljeni su poslovni i prijateljski odnosi sa profesorima na Poljoprivrednom fakultetu.

U toku obilaska fakultetu posetiocima je prvog dana bio prezentovan rad same institucije i njihova najnovija tehnološka dostignuća. Taj dan je bio iskorišćen za planiranje saradnje aktera ovog putovanja i definisanje ciljeva i aktivnosti koji će unaprediti odnos. Članovi su obišli laboratoriju za zemljište, ogledna polja fakulteta, kao i farme sa kojima fakultet sarađuje.

Drugi dan članovi su obišli poljoprivredno gazdinstvo u Deti (Rumunija) gde im je bio prezentovan način apliciranja i dobijanja sredstava za kupovinu opreme i silosa od strane EU, kao i sam način poslovanja farme. Nakon toga članovi su bili primljeni kod predsednika opštine Moravice, Jon Fistea gde im je prezentovan rad same opštine, korišćenje sredstava fondova EU u svrhu poboljšanja stanja u poljoprivredi, poteškoća sa kojima se poljoprivrednici susreću tj. sve promene koje su uticale na farmere od momenta ulaska Rumunije u EU, pa do danas.

 

 

   

Mast. Huanita Milutinović