Konkurs za izgradnju ribnjaka u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad raspisao je konkurs za dodelu sredstava za privođenje kulturi neobradivog poljoprivrednog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju – rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka na teritoriji AP Vojvodine.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1 ha i ne većoj od 100 ha na teritoriji AP Vojvodine.

Bespovratna sredstva iznose do 80% od ukupne vrednosti zemljanih radova na ribnjačkim objektima, a najviše do 20,000,000.00 dinara ukupne projektovane vrednosti zemljanih radova, bez PDV‐a.

Pod objektima, u smislu ovog konkursa, podrazumevaju se isključivo objekti za proizvodnju ribe (rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali).

Sredstva za podršku investicija po konkursu koji se raspisuje za realizaciju aktivnosti, utvrđuju se u iznosu do 80% cene zemljanih radova, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Pravo da konkurišu imaju privredna društva – registrovana za obavljanje delatnosti slatkovodne akvakulture koja moraju imati sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i objekat koji se rekonstruiše ili podiže mora biti na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Prijave na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnose se zaključno sa 30.11.2015. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/487‐4407.

Kompletan tekst konkursa, pravilnik i prijavu na konkurs, možete preuzeti u prilogu teksta.

Uglješa Trkulja

PSS Ruma