PSS Sombor: Farmeri iz Vojvodine na sajmu u Hanoveru

U organizaciji Kluba 100P+ i turističke agencije Caravan iz Zrenjanina grupa od od 55 učesnika, mahom farmera, tokom studijskog putovanja od 9 – 14 novembra 2015. godine boravila je 11. i 12. 11.2015. na jednom od najvećih poljoprivrednih sajmova u Evropi. Sajam u Hanoveru održava se svake druge godine, a karakteriše ga to da okuplja najveći broj izlagača u Evropi. Ovde se prikazuju i ocenjuju noviteti iz oblasti mehanizacije poljoprivrede. Po prvi put ove godine dodeljeno je pet zlatnih i 44 srebrne medalje. Grupu su tokom puta pratili i predstavnici sredstava informisanja, kao i predstavnici banaka koje su pomogle u ostvarivanju planiranog puta. Među učesnicima našli su se i predstavnici PSS APV.