PSS Subotica: Promocija zakona o predžetvenom finansiranju

Edukativni karavan u cilju promocije Zakona o predžetvenom finansiranju održan je u Subotici u petak 13.11.2015.godine u pres centru Gradske kuće.

Zakon o predžetvenom finansiranju, koji je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine izradilo u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Organizacijom Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu( FAO), ima za cilj da uspostavi sistem finansiranaja koji će omogućiti poljoprivrednicima da na lakši i povoljniji način dođu do novca kada im je on najpotrebniji, a to je pre početka poljoprivredne proizvodnje.

Radi se o kratkoročnim sredstvima, kreditori su komercijalne banke ali i industrija, trovinske kuće, a poljoprivrednici će dobijena sredstva, prema ugovoru sa poveriocima, vraćati u novcu ili robi.

Ugovori o finansiranju proizvodnje registruju se u Agenciji za privredne register, u skladu sa propisanom procedurom.

Srbija je postala prva evropska zemlja koja primenjuje ovaj zakon i koja ima sve ispunjene preduslove za funkcionisanje sistema predžetvenog finansiranja.

Anica Marcikić, savetodavac PSS Subotica