APV: Posebni programi

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je konkurs koji ima za cilj da finansira naučnoistraživačke aktivnosti koje moraju biti u vezi sa:

  • izborom i primenom održive tehnike i tehnologije aplikacije sredstava za zaštitu i ishranu bilja kod poljoprivrednih proizvođača;
  • održivim korišćenjem i mogućnošću intenzifikacije korišćenja poljoprivrednog zemljišta bez štetnog uticaja na zemljište;
  • mogućnošću unapređivanja grupnih metoda savetodavnog rada;
  • faktorima koji utiču na uspešnost poslovanja malih prerađivača poljoprivrednih proizvoda iz aspekta razvoja sela;
  • analizom mera podrške poljoprivredi i ruralnog razvoja s ciljem unapređivanja poljoprivrede AP Vojvodine;
  • analizom i korišćenjem proizvodno ekonomskih pokazatelja poslovanja poljoprivrednih gazdinstava radi unapređivanja savetodavnog rada.

Podnosioci prijava za realizaciju projekata mogu biti fakulteti s teritorije AP Vojvodine koji se bave istraživanjima iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, čiji je osnivač Republika Srbija ili AP Vojvodina.

Konkurs je otvoren zaključno sa 20.11.2015. godine.

Tekst konkursa, pravilnik i prijavu na konkurs možete preuzeti u prilogu teksta.