Aktuelni savetnik broj 11/2015

AKTUELNI SAVETNIK BROJ 11/2015

PRIREĐIVAČ:POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA VRBAS D.O.O. VRBAS

Sadržaj Aktuelnog savetnika 11/2015:

 • Štetočine uskladištenih žita i njihovo suzbijanje, dipl. ing. Katarina Radonjić
  Ključne reči: štetočine, insekti, suzbijanje
  Keywords: pests, insects, control

 • Bela slačica (Sinapis alba L.) kao zelenaško đubrivo, dipl. ing Vladimir Rankov
  Ključne reči: bela slačica, poreklo, rasprotranjenost
  Keywords: white mustard, the origin, the prevalence

 • Priprema i podešavanje agregata za oranje, dipl. ing. Milan Kosovac
  Klјučnе rеči: Оdsеcаnjе i prеvrtаnjе, trаktоr, pоdеšаvаnjе, rukоvаnjе, оdržаvаnjе
  Keywords: Slicing and tumbling, tractor, adjustment, operation, maintenance

 • Ekonomski pokazatelji proizvodnje paradajza u plasteniku, dipl. ing. Emilija Bajac
  Ključne reči: paradajz, agrotehničke mere, ekonomičnost, kalkulacija proizvodnje
  Keywords: tomato, cultural practices, cost, calculation of production

 • Kabasta hraniva u ishrani krava, dipl. ing. Aleksandar Repček
  Ključne reči: kabasta hrana, celuloza, hemiceluloza, energija
  Keywords: fodder, cellulose, hemicellulose, energy

 • Aflatoksin, dipl. ing. Aleksandar Vidić
  Ključne reči: mikotoksin, aflatoksin, mleko
  Keywords: mycotoxins, aflatoxin, mil

   

   

   

   

   

DodatakVeličina
PDF icon AS_Vrbas_2015.pdf1.21 MB