Bespovratna sredstva za izgradnju šumskih puteva

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvu objavio je konkurs za dodelu bespovrtanih sredstava za izgradnju šumskih puteva.Cilj ovog konkursa jeste širenje mreže šumskih puteva radi poboljšanja uslova gazdovanja državnim šumama.

Putem ovog konkursa dodeljuje se ukupno 25.500.000,00 dinara za izgradnju šumskih puteva u ukupnoj dužini do 8,5 kilometara s jediničnom cenom 3.000.000,00 dinara po kilometru, u ukupnom iznosu do 25.500.000,00 dinara.

Sredstva će se koristiti za izgradnju tvrdih kamionskih šumskih puteva koji su u funkciji gazdovanja državnim šumama, s dinamikom isplate – 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30% po prijemu radova.

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica iz člana 70. stava 1. Zakona o šumama s teritorije AP Vojvodine, ako za istu vrstu poslova nisu dobili sredstva iz Godišnjeg programa po konkursu objavljenom u dnevnom listu „Danas” od 23.04.2015. godine i „Službenom listu AP Vojvodine” br. 17/15.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je do 15.10.2015. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-43-77.

Kompletan tekst konkursa kao i prijavu, možete preuzeti u prilogu teksta.