AP Vojvodina: Krediti za podizanje višegodišnjih zasada sa kamatom od 2%

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavio je konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća u 2015. godini.
Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou.
Osnovne karakteristike kredita:
Maksimalan iznos kredita 10.000 evra
Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra

JAGODASTE VOĆNE VRSTE (jagoda, malina, kupina, ribizla, ogrozd, dud, aronija i aktinidija):

 • grejs period u trajanju od 12 meseci
 • rok otplate kredita 24 meseca
 • otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata).

JABUKA:

 • grejs period u trajanju od 18 meseci
 • rok otplate kredita 12 meseci
 • otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 3 rate).

JABUČASTE VOĆNE VRSTE (dunja, mušmula i oskoruša ) i KOŠTIČAVE VOĆNE VRSTE (šljiva, breskva, kajsija, nektarina, višnja):

 • grejs period u trajanju od 24 meseca
 • rok otplate kredita 12 meseci
 • otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 3 rate)

JEZGRASTE VOĆNE VRSTE (orah, leska, badem i kesten) i DEFICITARNE VOĆNE VRSTE (kruška, trešnja):

 • grejs period u trajanju od 24 meseca
 • rok otplate kredita 12 meseci
 • otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 3 rate).

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču registrovanog za proizvodnju i prodaju voćnih sadnica.

Konkurs je otvoren od 20. septembra 2015. do 12. oktobra 2015. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451.

Kompletan tekst konkursa i prijavu na konkurs možete preuzeti u prilogu teksta.