PSS Subotica:Ogled sa hibridima suncokreta 2015. godine