AP Vojvodina: Sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je konkursčiji je cilj sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini, radi unapređivanja životnih uslova u gradskim, prigradskim i seoskim naseljima na celokupnoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Osnovni cilj jeste obezbeđenje sanitarno čiste pijaće vode za potrebe domaćinstva.

Ovim konkursom obuhvaćeni su radovi oko izgradnje ili rekonstrukcije objekata vodosnabdevanja, kao što su bušenje i opremanje bunara, objekata, te nabavljanja opreme za poboljšanje kvaliteta vode − fabrika vode, crpnih stanica, kao i nabavke i ugradnje elektromašinske opreme, rezervoara, glavnih magistralnih dovodnika vode do naselja ili industrije.
Iznos sredstava koji se dodeljuje po konkursu jeste 150.000.000,00 dinara.

Maksimalni iznos koji odobrava Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo po prijavi jeste 20.000.000,00 dinara, bez PDV-a.

Minimalan iznos učešća sopstvenim sredstvima podnosioca prijave jeste 20% odvrednosti projekta, bez PDV-a.
Pravo učešća na konkursu imaju gradovi i opštine s teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, za potrebe svojih mesnih zajednica, javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne − vodoprivredne delatnosti, a čiji su osnivači gradovi i opštine (u daljem tekstu: krajnji korisnici sredstava).

Maksimalan broj prijava koje po ovom konkursu mogu podneti gradovi jeste tri (3), dok opštine mogu da podnesu dve prijave(2).

Prijave na konkurs podnose se zaključno sa 30.09.2015. godine.

Kompletnu dokumentaciju na konkurs , kao i konkursnu prijavu, možete preuzeti u prilogu teksta.