Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava kojima će se sufinansirati Udruženja građana

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava kojima će se sufinansirati programske aktivnosti udruženja građana u 2015. godini na teritoriji AP Vojvodine, čija je delatnost u vezi sa poljoprivrednom proizvodnjom.

Cilj konkursa je podrška radu udruženja građana čija je aktivnost  usmerena na podsticanje razvoja i unapređenje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine. Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti udruženja građana i poboljšanje uslova rada  udruženja građana.

Sredstva ovog konkursa ne mogu se koristiti za:
  1. Finansiranje troškova organizovanja, održavanja lokalno tradicionalnih manifestacija kao i izložbi stoke;
  2. Kupovinu polovne opreme i materijala;
  3. Plate i naknade članovima udruženja podnosioca prijave;
  4. Oganizovanja igara na sreću;
 
Podnosioci prijava koji su u toku 2015. godine ostvarili pravo na bespovratna sredstva prema Odluci o dodeli sredstava Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine broj 104-401-417/2015-02 od 11.08.2015. godine nemaju pravo korišćenja sredstava po ovom konkursu.
 
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom Konkursu  iznosi 1.811.000,00 dinara.
 
Više informacija o konkursu možete naći na saju Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 
 
Mast. Huanita Milutinović
Teme: