APV: Bespovratna sredstva za preradu poljoprivrednih proizvoda

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, objavio je drugi put konkurs   za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za male prerađivačke kapacitete na teritoriji AP Vojvodine u 2015. godini.

Cilj konkursa je proširenje privrednih aktivnosti na selu.

Na konkursu mogu da učestvuju fizička i pravna lica.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke nove opreme za preradu:

  1. voća i povrća,
  2. uljanih kultura,
  3. pčelinjih proizvoda,
  4. nabavku košnica i
  5. pčelinjih društava.

Podnosioci prijava koji su u toku 2015. godine ostvarili pravo na bespovratna sredstva i zaključili ugovore po „Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za male prerađivačke kapacitete na teritoriji AP Vojvodine u 2015. godini”, nemaju pravo korišćenja sredstava po ovom konkursu.Spisak onih koji su prošli na prvom konkursu, možete preuzeti u prilogu teksta.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu iznosi do 55.383.850,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije. Prilikom obračuna uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 50.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 100.000,00 dinara.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi:

  1. za nabavku opreme za hladnjače i preradu voća i povrća do 4.500.000,00 dinara
  2. za nabavku opreme za preradu uljanih kultura do 500.000,00 dinara
  3. za nabavku opreme za preradu pčelinjih proizvoda, pčelinjih društava i košnica do 300.000,00 dinara.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 30.09.2015. godine.

Kompletan tekst konkursa, pravilnik, prijavu, kao i spisak onih koji su prošli na prvom konkursu, možete preuzeti u prilogu teksta.