Konkurs za su/finansiranje projekata udruženja građana u 2015. godini čije je sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, raspisuje Konkurs za su/finansiranje projekata udruženja građana u 2015. godini čije je sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine kojim će se promovisati zaštita životne sredine i konkretne aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine, očuvanje i unapređenje prirodnih vrednosti, kao i programe edukacije i podizanja svesti javnosti u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji AP Vojvodine u iznosu od 4.000.000,00 dinara.

Uslovi konkursa:

  • Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije-udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine, koja se bave delatnostima iz oblasti zaštite životne sredine.
  • Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 150.000,oo dinara
  • Realizacija projekta na teritoriji AP Vojvodine,

Rokovi za sprovođenje javnog konkursa su:

  • dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 20.08.2015. godine;
  • donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje konačnih rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata: 31.08.2015. godine;
  • rok izvršenja ugovorene obaveze: do 15.12.2015. godine, a podnošenje konačnog izveštaja do 25.12.2015. godine;

Mast. Huanita Milutinović

Teme: