PSS Sremska Mitrovica - Dan polja silažnog kukuruza

Na oglednom polju PSS Sremska Mitrovica, dana 6.08.2015. godine, održan je Dan polja silažnog kukuruza AS Hibrida. Proizvođači su videli neke nove, ali i stare hibride koji su u proizvodnji zastupljeni duži niz godina. To je bila prilika da čuju nešto novo u vezi tehnologije proizvodnje silažnog kukuruza i načinu spremanja silaže. U ogledu koji nije navodnjavan prisutni su videli kako je dugotrajna suša praćena visokim temperaturama uticala na formiranje klipa i na vegetativnu masu hibrida namenjenih za proizvodnju silaže.