Poseta PSS Vršac Lokalnoj akcionoj grupi "Srijem Ilok", R.Hrvatska

PSS Vršac u saradnji sa Udruženjem agronoma „Agroznanje“ je 30.06.2015. posetila Lokalnu akcionu grupu „Srijem Ilok“, Republike Hrvatske. Poseta njihovom LAG-u imala je cilj razmenu iskustava i ideja, predstavljanje dobre ruralne prakse kao i predstavljanje uspešno realizovanih projekata od strane LAG-a. 

U sklopu posete svim prisutnima bili su predstavljeni realizovani projekti:

  1. "IRRI -projekat navodnjavanja" udruženih gazdinstava iz Lovasa koja se bave voćarstvom,
  2. REPRO projekta - projekat energetske efikasnosti - zamena stare ulične rasvete novom rasvetom radi uštede u energiji,
  3. IPARD projekat opremanje zadruge savremenim silos objektima i sušarom sa prijemom.
  4. Projekat centra Negoslavci - opremanje i rekonstrukcija Doma za stare i Doma kulture. 
  5. Projekat izgradnje kanalizacionog sistema u Mahovu.

U toku posete svi prisutni su imali prilike da u interakciji sa domaćinima saznaju nešto više o:

  • Načinu konkretnog administrativnog poslovanja LAG-a.
  • Formulisanju projekta kao i efikasnom planiranju i sprovođenju projekta prema LEADER principima.
  • Funkcionisanju i radu LAG-a i pisanju projekata u njihovom okviru.
  • Finansijskom poslovanju javne nabavke LAG-a.

Sve prisutne domaćini su poveli i u obilazak Muzeja grada Ilok, Visitor centra i Ilovačkih podruma.

  

  

 

 

Mast. Huanita Milutinović