Pravilnik o podsticajima u stočarstvu za krave dojilјe

Objavlјeno u „Službenom glasniku RS”, broj 46/15 od 28. maja 2015. godine.

Podsticaji se ostvaruju za krave dojilјe starosti preko 24 meseca, koje pripadaju tovnim grlima čiste rase, i to:

 1. hereford,
 2. šarole, limuzin,
 3. aberdin angus,
 4. šortorn,
 5. belgijsko plavo,
 6. kijanina,
 7. romanjola,
 8. markiđana i
 9. blond akviten

Podsticaji se mogu ostvariti i za melezime navedenih tovnih rasa, koje pripadaju stadu namenjenom za uzgoj teladi za proizvodnju mesa.

Pravo na podsticaje ima :

 1. Pravno lice,
 2. Preduzetnik i
 3. Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva.

Uslov je da imaju najmanje dva grla krava dojilјa.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se Ministarstvu polјoprivrede i zaštite životne sredine – Upravi za agrarna plaćanja  za svaku kalendarsku godinu od 1. juna tekuće godine do 31. januara naredne godine.

Podsticaje za krave dojilјe  iznosi od 20.000 dinara po grlu.

Uz zahtev se podnosi i zapisnik o održanoj selekcijskoj smotri, overen od strane osnovne, regionalne i glavne odgajivačke organizacije.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilјe („Službeni glasnik RS”, br. 57/13 i 41/14).

Pravilnik i zahtev za podsticaje možete preuzeti u prilogu teksta ili OVDE.

 

DodatakVeličina
PDF icon 4827015.0064.18-1.pdf341.79 KB