Pravilnik o registru ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje

Ovaj pravilnik objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj, 44/2015. godine od 20. maja 2015. godine.

Ovim pravilnikom propisuju se dokumenta koja se prilažu uz prijavu za registraciju podataka u Registar ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje kao i drugi podaci i dokumenta koje sadrži Registar.

Prijava za registraciju podataka u Registar u smislu ovog pravilnika, je prijava kojom se pokreće postupak registracije podataka iz ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, izmene registrovanih podataka, upisa i brisanja zabeležbe, upisa prestanka, odnosno brisanja registrovanih podataka, u skladu sa propisima kojima se uređuje položaj i nadležnost Agencije za privredne registre.