PSS Vrbas Izveštaj sa 82 Međunarodnog poljoprivrednog sajma

Najbolje nemačke nazimice sa domaće farme

Preduzeće NUKLEUS AGRAR F1 koje se predstavilo na 82 Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu ponudilo je i ove godine  zanimljive novine odgajivačima svinja u Srbiji.

Farma “Nukleus Agrar F1” U Ruskom Krsturu je projektovana za proizvodnju priplodnog materijala u oblasti svinjarstva, konkretno nazimica za kvalitetan remont osnovnog stada (krmača) komercijalnih farmi koje se bave proizvodnjom tovljenika. S obzirom na specifičnost proizvodnje na farmi kao i tehnološka organizacija same farme zahtevaju se vrlo visoki standardi u pogledu kako opremljenosti farme tako i genetskom materijala koji se tu proizvodi.

PSS Vrbas Dipl. Ing. Aleksandar Repček