Bespovratna sredstva za priklјučnu mehanizaciju i opremu Ministarstva polјoprivrede u 2015-oj godini

Pravilnikom o podsticajima za podršku investicijama u primarnu polјoprivrednu proizvodnju („Službeni glasnik RS”, broj 105/14 od 03.10.2014. godine)definisana su bespovratna sredstva koja se mogu dobiti u:

Primarnoj proizvodnji bilјnih kultura: žitarica, industrijskog bilјa, aromatičnog i lekovitog bilјa, povrća, voća, grožđa, cveća.

Primarnoj stočarskoj proizvodnji:proizvodnja mleka (kravlјeg i kozijeg), proizvodnja mesa (tov junadi, tov u sistemu „krava-tele”, proizvodnja prasadi za tov, odgoj ovaca i živine radi proizvodnje mesa), proizvodnja konzumne ribe, proizvodnja meda i drugih pčelinjih proizvoda.

 Detalјnije o bespovratnim sredstvima namenjenih bilјnoj proizvodnji, pogledajte na sledećim linkovima:

 1. nabavku nove mehanizacije i opreme za navodnjavanje;
 2. nabavku nove mehanizacije, opreme i materijala za zaštitu od bolesti, štetočina, korova, grada, niskih i visokih temperatura;
 3. nabavku novih priklјučnih mašina i opreme za setvu, sadnju i  berbu;
 4. nabavku novih plastenika i opreme za proizvodnju u zaštićenom  prostoru;
 5. izgradnju, proširenje, rekonstrukciju ili adaptaciju  hladnjača i nabavke nove opreme za hladnjače;
 6. izgradnju novih objekata namenjenih skladištenju žitarica (silosa i podnih skladišta) i nabavku nove opreme za objekte namenjene  skladištenju žitarica;
 7. nabavku nove opreme i mašina za pripremu proizvoda za tržište

 Za detalјe o bespovratnim sredstvima namenjenim stočarstvu, pogledajte na sledećim linkovima:

 1. Investicije u pčelarstvu
 2. Nabavka kvalitetnog priplodnog materijala
 3. Nabavka opreme i mehanizacije za manipulisanje čvrstim i tečnim stajnjakom
 4. Nabavka opreme i mehanizacije za pripremu i distribuciju stočne hrane
 5. Nabavka  opreme za smeštaj životinja
 6. Nabavka opreme za orezivanje papaka kod krava
 7. Nabavka nove opreme za ribnjake
 8. Nabavka opreme za šišanje ovaca

Pravo na podsticaje ima:

1) fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog
polјoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) pravna lica: privredno društvo, zemlјoradnička zadruga i srednja škola

Granica za podsticaje kada je prijava na konkurs u pitanju je maksimalno 50 ha prijavlјeno pod bilјnom kulturom za koju se oprema i mehanizacija planiraju  koristiti(površina pod kulturom koja je prijavlјena u registru polјoprivrednih gazdinstava).

Lice koje  ima najviše 200  goveda, odnosno 1.000 koza, odnosno 1.000 ovaca, odnosno 200 svinja, odnosno  10.000 jedinki živine po turnusu može podneti konkursnu prijavu kada su u pitanju podsticaji u stočarstvu po ovom pravilniku.

Ovaj uslov ne  važi kada je u pitanju nabavka mehanizacije i opreme za manipulisanje tečnim i čvrstim  stajnjakom.

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 2.000.000 do  5.000.000 dinarakada su u pitanju skladišni kapaciteti i hladnjače..

Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se Upravi za agrarna plaćanja  u periodu od 1. maja do 15. oktobra tekuće  godine.

Uprava za Agrarna plaćanja se nalazi na adresi: Bulevar kralјa Aleksandra 84, 11050 Beograd.

Pokrajinski sekretarijat  za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u skladu sa Pravilnikom o podsticajima za podršku investicijama u primarnu polјoprivrednu proizvodnju, obaveštava lica koja žele konkurisati za dodelu sredstava Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, da je neophodno da uz zahtev za dodelu sredstava prilože i potvrdu ovog sekretarijata koja dokazuje da lice nije koristilo podsticajna sredstva koja dodelјuje ovaj sekretarijat u 2015. godini za istu namenu.

Potvrda se može izvaditi svakog dana u zgradi Pokrajinske vlade, Pokrajinskom sekretarijatu za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad od 08.00 do 16.00 časova, na prvom spratu u kancelarijama br. 42 i br. 44. Prethodno je neophodno popuniti zahtev koji se dobija na licu mesta. Fizička lica moraju poneti ličnu kartu, dok za pravna lica, odgovorna lica moraju pored lične karte poneti i pečat, kao i poreski identifikacioni broj i matični broj pravnog lica.

 Za sve dodatne informacije obratite se Sekretarijatu za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo na 021/487-4416 ili 021/487-4186.   

Kompletan pravilnik, konkursnu prijavu  kao i potvrdu od strane Pokrajinskog sekretarijata za polјoprivredu da korisnik nije koristio sredstva po istom osnovu od strane AP Vojvodine, možete preuzeti u prilogu teksta