PSS Institut Tamiš Pančevo: Bankut pšenica

"Bankuti" pšenice su imale veliki privredni značaj za proizvodnju pšenice u Vojvodini i drugim područjima naše zemlje. Najznačajnije su bile sorte Bankut 1201 i Bankut 1205. Ove sorte je stvorio  Laslo Baroš na gazdinstvu u mestu Bankut u Mađarskoj. 

Sorta Bankut ima beo, vretenast i osat klas sa zrnom crvene boje. Stabljika je visoka i preko 140 cm, nedovoljne otpornosti prema poleganju. Ima srednje krupno, staklasto zrno, sa masom 1000 zrna do 40 g i zapreminskom masom zrna i do 84 kg. Najbolje rezultate je postizala na plodnijim zemljištima i u uslovima poboljšane tehnologije. 

Kvalitet brašna i hleba od Bankut pšenice  je vrlo dobar što je potvrđeno još jednom tehnološkom analizom kvaliteta:

Bankut 1205  
Parametri za ispitivanje Vrednost ocenjivanja
Sadržaj vode (%) 12.8
Zapreminska masa (kg/hl) 81.30
Izmeljavanje (%) 63.0
Sadržaj vlažnog glutena (%) 34
Moć upijanja vode (%) 59.3
Razvoj testa (min) 3.2
Stabilitet testa (min) 1.3
Stepen omekšanja (FJ) 76
Površina (cm2) 61.7
Kvalitetni broj 8.8
Kvalitetna klasa B1
Energija (cm2) 41
Otpor rastegljivosti (EJ) 162
Rastegljivost(mm) 156
Količnik O/R 1.0
Maksimalni otpor (EJ) 180
Maksimalni viskozitet (AJ) 1265
Sadržaj odvojivih primesa (%) 3.6
Sadržaj ukupnih primesa (%) 6.9

dr Violeta Mickovski Stefanović

Teme: