Model PPPG-1.1 - alat za optimiranje setvene strukture na poljoprivrednom gazdinstvu

Model PPPG-1.1 je neophodan alat za kvalitetno optimiranje setvene strukture na poljoprivrednom gazdinstvu. U model je inkorporirana upotreba linearnog programiranja sa ciljnom funkcijom maksimiziranja ukupne bruto marže na poljoprivrednom gazdinstvu tokom proizvodne godine. Na taj način, poljoprivrednici mogu da planiraju profitabilnost poljoprivrednog gazdinstva i uz pomoć analize osetljivosti da kontrolišu uticaj proizvodnih i tržišnih rizika na izabrani plan.
Kreirani model PPPG – 1.1 je neograničeno dostupan svim poljoprivrednicima koji žele da koriste ovaj alat iz oblasti Farm menadžmenta. Poljoprivrednici mogu preuzeti model neograničen broj puta, mogu ga snimiti na sopstveni računar i koristiti kad god im odgovara. Bezbednost unetih ličnih podataka je obezbeđena, obzirom da se unos podataka vrši na ličnom računaru, gde se jedino i čuvaju. Osim toga bitno je istaći i to da su u budućem periodu omogućeni kako usavršavanje, tako i dogradnja modela, pa su sve sugestije dobro došle. Slični modeli postoje i u većini zemalja sa razvijenom poljoprivrednom proizvodnjom počev od SAD, zemalja EU, Australije, Novog Zelanda itd.

dr Rade Popović, vanredni prof.