Rezultati ogleda kukuruza sa podzemnim sistemom za navodnjavanje (subirigacija)