PSS Institut Tamiš: Rezultati sortnog ogleda krupnika (Triticum spelta L), 2014.

Na organskom demo polju koje se nalazi na oglednom polju Instituta Tamiš u Pančevu, više godina unazad postavljen je demonstracioni ogled sa alternativnim vrstama pravih žita. U kolekciji se nalazi i pet sorata krupnika (Triticum spelta L), koje su zastupljene u proizvodnji u Republici Srbiji. Kako je interesovanje proizvođača za proizvodnju ove pšenice sve veće u prilogu iznosimo rezutate o prinosu oljuštenog zrna, kao i indeks pleva u 2014. godini.
 
Dr Vladan Ugrenović
PSS Institut Tamiš