Emilija Bajac

Lokacija

Vrbas
Kucurski put bb
21460 Vrbas
Srbija
RS
E M I L I J A    B A J A C
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 26.06.1988. Vrbas
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: neudata,
Kontakti:  
- telefon na poslu: 021 705-421
- poslovni mobilni: 064 64-27-191
- E-mail: info@agrozavod.com    emilija788@yahoo.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer: Poljoprivredni fakultet Novi Sad, master agroekonomija - u toku
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Novi Sad, smer: agroekonomija, dipl. ing. poljoprivrede - agroekonomista
- srednja škola: Srednja tehnička škola "Mihajlo Pupin", Kula, smer:elektrotehničar računara
- strani jezici: Engleski, ruski
- objavljeni radovi:  
Profesionalne licence /sertifikati:

Projektne aktivnosti:

 • Oktobar, 2012. Projekat Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa poljoprivrednim fakultetom Novi Sad, "Evaluacija rada savetodavne službe u AP Vojvodina", student - saradnik
 • Novembar, 2012, Edukacija:"Upravljanje projektnim ciklusom" u saradnji sa FaSTO Consulting, Skoplje, Makedonija
 • 2013. Učesnik na FADN projektu
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2010-2013 – TNS Medium Gallup, Beograd, Saradnik u istraživanju tržišta
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2013 PSS Vrbas doo, Vrbas, Mlađi stručni saradnik - pripravnik
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2014. PSS Vrbas doo, Vrbas, Savetodavac za agroekonomiju
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:
 • Društvo inženjera i tehničara, Vrbas
 • Član udruženja DAES
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • davanje stručnih saveta i informacija proizvođačima u bilјnoj i stočarskoj proizvodnji u cilјu primene novih i savremenih agroekonomskih mera;
 • edukacija polјoprivrednih proizvođača o najnovijim naučnim i tehničkim dostignućima u oblasti agroekonomskih mera;
 • organizovanje primene savremenih agroekonomskih mera na terenu;
 • neposredan i konkretan rad na odabranim gazdinstvima i drugim imanjima radi primene savremenih agroekonomskih mera;
 • transfer znanja i tehnologije iz nauke o savremenim agroekonomskim merama u praksi;
 • davanje određenih preporuka i saveta pojedincu, udruženju odnosno polјoprivrednoj asocijaciji o savremenim agroekonomskim merama;
 • osposoblјavanje polјoprivrednika za uspešnije upravlјanje gazdinstvom na principima novih agroekonomskih mera;
 • savremeni pravci primene agroekonomskih mera u razvoju preduzetništva i polјoprivrednoj proizvodnji;
 • pomoć pri rešavanju problema u primeni savremenih agroekonomskih mera kod proizvodnje, ekonomije i organizacionih pitanja;
 • podsticanje stvaranja asocijacija i drugih proizvodno interesnih grupa na selu radi unapređenja proizvodnje primenom savremenih agroekonomskih mera;
 • pomoć i izrada biznis planova korisnicima usluga;
 • pružanje stručne pomoći u ostvarivanju prava na dobijanje podsticajnih sredstava za razvoj polјoprivrede;
 • edukacija polјoprivrednih proizvođača o načinu vođenja poslovnih knjiga i uspešnog vođenja imanja;
 • uspostavlјanje Sistema računovodstvenih podataka na polјoprivrednim gazdinstvima (FarmAccountancyDataNetwork - FADN);
 • sačinjavanje izveštaja o izvršenim poslovima i dostavlјanje istih;
 • saradnja sa naučnim i stručnim institucijama i nadležnim organima;
 • radi na sopstvenom stručnom usavršavanju praćenjem domaće i strane stručne literature i učešće na seminarima i savetovanjima;
 • radi i druge poslove, po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora, od interesa za razvoj i uspešno funkcionisanje Društva u skladu sa stručnom spremom.
   
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Operativni sistem: rad u Windows operativnim sistemom, aplikacije:MS-office programi, Adobe Photoshop, SPSS, internet 
Vozacka dozvola: "B" kategorije