Slike rđe luka

Simptomi na listu

Uredosorusi

Teleutosorusi2