Prvi prolećni tretman pšenice

Evo sada ja imam neke nedoumice, koje su nastale sa ovim lošim vremenom, pa ne možemo da uđemo u njivu i da tretiramo pšenicu, koja je sada stvarno velika (kraj bokorenja ~ I kolence), a korovi je prate u stopu (4-5 listova).

-Pravo: Ja sam nabavio u Martu: Laren, Metmark i neštio Tezisa kao i Starane za njive gde ima Galijuma, ali sada me neki zaštitari odvraćaju od ovih herbicida sa tvrdnjom da će oni oštetiti pšenicu jer će on biti sa II kolencetom kad uđemo u njive i da je tada bolje ići sa Sekatorom ili Lanselotom (koji su skuplji)
Moje pitanje je da li su stvarno ovi skuplji herbicidi bolji za to stanje pšenice? Za Tezis piše da može do pojave zastavičara a da li je stvarno tako?

-Drugo: Nisam siguran da li je dobro bilo, ove godine, ići sa prvim tretmanom pšenice pored herbicida i fungicida i sa insekticidom (fastak 0.1l/ha) ?

-Treće: Pronašao sa da je Akord WG( 0.5 kg/ha ) jeftinija varijanta od Falkona 0.6l/ha. Znam da Akord ne sprečava rđu na pšenici ali pitanje je dali je u prvom tretmanu to i potrebno sprčavati nego je dovoljno kod drgog tretmana sa DuetUltra ili Antre plus. U pitanju su sorte Apache i Ingenio.

Prema registraciji (a i po iskustvu) Laren, Metmark, Tezis i Starane mogu se primeniti najkasnije do zastavičara. Sekator jeste jedan od najboljih herbicida (primeniti najkasnije do zastavičara). Lanselot takađe veoma efikasan ali do II kolena.
 
Medju pomenutim preparatima prednost dajemo Sekatoru i Larenu. Ako ima Galijuma dodati Starane.
Potreba za fungicidom ove godine za prvi tretman će se pokazati opravdanom iz razloga što imamo dosta povoljne uslove što se tiče padavina , a sa porastom temperature verovatno će se ostvariti povoljni uslovi za infekciju. U toj fazi najčešće je  rano za primenu bilo kakvog insekticida. Većina štetočina u pšenici se pojavljuju nešto kasnije, ali to se utvrđuje vizuelnim pregledom parcele i metodom kečerovanja koji je ranije objavljen na ovom sajtu.
 
Falkon jeste bolji od Akorda jer pokriva skoro sve bolesti lista i stabla u pšenici. Aktivna materija iz Akord je dobra za pepelnicu ali je takođe dobra za fuzarijum. Prednost ima Falkon.
Objavio majas