Tretman semenske pšenice insekticidom

Cikade se često pominju kao prenosioci virusnih oboljenja pšenice i ječma. Na teritoriji opštine Vršac, Plandište i Bela Crkva, ove sezone došlo je masovne pojave cikada, naročito na pšenicama koje su posejane u ranijim rokovima setve. Koliko je u ovakvim situacijama značajan tretman semenske pšenice sistemičnim insekticidom, i da li ovakav tretman može da zaštiti pšenicu od napada cikada, a samim tim i od virusnih oboljenja, čiji su simptomi na usevu vidljivi tek u proleće?