Sadnja voća

Da li je bolje saditi voće u jesen ili na proleće?

Branislav Kulauzov, Kikinda

Voće se može saditi u jesen ili u proleće. Jesenja sadnja je mnogo bolja od prolećne i zbog toga savetujemo proizvodjače da svoje nove zasade podižu u jesen. Kod jesenje sadnje je veći prijem sadnica i uglavnom nije potrebno zalivanje, sem u ekstremno sušnim godinama, jer  sadnice dobijaju dovoljno vode tokom zimskog perioda. U toku zimskog perioda dolazi do prijanjanja zemljišta za koren sadnice što omogućuje da se sa prvim prolećnim danima aktivira korenov sistem i usvaja voda sa hranljivim materijama. Sadnja u jesen se može izvoditi sve dok se temperatura vazduha ne spusti ispod nule a zemljište ne zamrzne.

Objavio jelenak