Aleksandar Davidov

 
A L E K S A N D A R   D A V I D O V
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 23.10.1965. Novi Sad
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen, troje dece
Kontakti:  
- telefon na poslu: 021/47-80-220
- poslovni mobilni: 063/521-815
- E-mail: adavidov@eunet.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:
 • Septembar – Oktobar 2004. - International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies, Bari (Italy), Post harvest management course
 • Jun 1996, 1997, 1998. - Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Ispitivanje kvaliteta zrnastih proizvoda u prometu
 • Septembar 1998. - NLIS, Novi Sad, Ispitivanje kvaliteta semena
 • Novembar 2003. - Ngo Agromreza, Beograd, Veština javnog nastupa
 • Avgust 2005. - Izvrsno vece Autonomne Pokrajine Vojvodine, Stručni ispit za radnike državne uprave
 • Septembar 2005. - Carl bro, Danska konsultantska agencija, Vrdnik, Kurs za medijatora konferencijske projektne i diskusione grupe, kao i obuka grupnih lidera za planiranje i vođenje sastanka, kreiranje efikasne diskusije uz iskorišcenje resursa učesnika sastanka
 • Oktobar 2005. - MAI BARI, Sombor, Izgradnja i organizacija informacionog sistema savetodavne službe bazirane na ICT
 • Decembar 2005. - Otvoreni univerzitet, Subotica, Marketing, Farm menadžment, udruživanje
 • Decembar 2005. - Qualities education, Novi Sad, Sistem menadžmenta kvalitetom, zdravstveno bezbednom hranom i HACCP sistem
 • 2008, Novi Sad, zamenik direktora izvrsne agencije za razvoj akcionih grupa, resenjem pokrajinskog sekreterijata za poljoprivredu
 • 2008. University of Kentacky, farm management training
 • juli, 2009. State veterinary and food administration of the Slovak Republic,  harmonisation of fruit and vegetable quality assessment, OECD
 • decembar, 2009. Najning agricultural university, PRC, agricultural project management
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo i povrtarstvo
- srednja škola: Srednja poljoprivredna škola "Dr Sinisa Stanković", Futog, 1982-1984
- strani jezici: (1-5): Engleski, citanje (3), govor (3), pisanje
- objavljeni radovi:
 1. Vera Milić, Nastasija Mrkovački, Mirjana Vasić, Aleksandar Davidov, Dragiša Milošev: Effect of bean inoculation on parameters of nitrogen fixtation and microbiological status of soil
 2. Vera Milić, Nastasija Mrkovački, Mirjana Vasić, Aleksandar Davidov: Number of microorganisms in the soil under different bean genotypes
 3. Aleksandar Davidov, Mirjana Vasić, Vera Milić:Kretanje nitratnog azota u zemljistu u zavisnosti od inokulacije semena pasulja.
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Maj 2004 - Certifikat: Rešenje o postavljenju - Institucija: Izvrsno vece Pokrajine Vojvodine, Pokrajinski sekreterijat za poljoprivredu, vodopivredu i šumarstvo, komisija za evaluaciju posebnih projekata
 • Maj 2004 - Certifikat: Rešenje o postavljenju - Institucija: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd, član komisije za evaluaciju posebnih projekata u poljoprivredi
 • Oktobar 2006.-Certifikat: Rešenje o postavljanju - Institucija: Pokrajinski sekreterijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, član radne grupe za ruralni razvoj. 
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija Jun 1995-2008; Novi Sad; DP Poljoprivredna stanica Novi Sad; Viši stručni saradnik u ratarstvu i povrtarstvu - opis posla:
 • izvodenje i organizacija makro, mikro i demonstracionih ogleda
 • izvodenje i organizacija agrotehnickih ogleda
 • organizacija promocije «dani polja»
 • organizacija zimskih škola za poljoprivredne proizvodace
 • savetodavac na terenu 9 opština južno Bačkog okruga
 • osnivanje i organizacija udruženja poljoprivrednih proizvođača (Begeč, Čenej, Čurug, Ðurđevo, Banovo Polje, Mošorin, Novi Sad, Pivnice)
 • aprobaciona kontrola proizvodnje semena- kontrola kvaliteta zrnastih proizvoda u prometu
 • ispitivanje kvaliteta semena
 • istraživacki rad na temu ishrane bilja
 • kontrola plodnosti zemljišta
 • koautor nekoliko naučnih radova iz oblasti fiziologije i mikrobiologije
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

Oktobar 2008 - jun 2011 pomoćnik direktora generalnog inspektorata Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za oblast poljoprivredne i fitosanitarne inspekcije

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

Jun 2011- Poljoprivredna stanica Novi Sad; stručni saradnik u ratarstvu i povrtarstvu - savetodavac

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2000-2002; Novi Sad; DP Poljoprivredna stanica Novi Sad; Odgovorno lice laboratorije za ispitivanje semena - opis posla: rukovodioc laboratorije za ispitivanje semena
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija Mart 2002 / Maj 2002; Novi Sad; ACDI / VOCA, , donor agency USAID; Konsultant na projektu, strucni - opis posla: REGIONAL COMMODITY EXCHANGE
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija April 2005; Srbija; ADF (american development foundation); Konsultant - opis posla: konsultant za razvoj udruživanja i razvoj zadrugarstva u okviru CRDA projekta u okviru ekonomske jedinice ADF(american developing foundation).
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija Jun 2004; Subotica; Ministarstvo poljoprivrede i vodoprivrede, USAID; Ucesnik - opis posla: Implementacija i korišcenje marketinških informacionih sistema u poljoprivredi
Specijalna znanja i iskustva:
 • Uspostavljanje sistema bezbednosti hrane prehrambenih proizvoda biljnog i mešovitog porekla
 • Sistemi izvoza i uvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda biljnog i mešovitog porekla
 • Problematika poljoprivrednog zemljišta
 • Uspostavljanje sistemskih okvira za proizvodnju vina i rakije.
 • Problematika skladištenja povrtarskih i ratarskih biljnih vrsta
 • Problematika javnih skladišta
 • Ishrana bilja
 • Agrotehnika proizvodnje ratarskih i povrtarskih useva na otvorenom polju
 • Problematika semenarstva
 • Organizacija demo polja i manifestacija dana polja
 • Problematika kvaliteta zrnastih proizvoda u prometu
 • Marketing u poljoprivredi
 • Udruživanje i mašinki prsten
 • Farm management
 • Upravljanje projektima u poljoprivredi
 • Organolepticka ocena vina
 • Eksterni ocenjivac za HACCP
Osnivanje udruženja i članstvo:
 • Generalni sekretar Begečkog udruženja povrtara
 • Generalni sekretar udruženja "Naša Zemlja" - centar za održivi razvoj ruralnih sredina
 • Osnivač Damskog lovačkog kluba
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Viši stručni saradnik u ratarstvu i povrtarstvu (DP Poljoprivredna stanica Novi Sad)
 • Konsultant za razvoj udruživanja i razvoj zadrugarstva u okviru CRDA projekta u okviru ekonomske jedinice ADF (American Developing Foundation).
 • Strucni Konsultant Centra za Razvoj Udruzivanja
 • Strucni Konsultant asocijacije povrtarskih zadruga
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru (Word, Excel, Power Point, Outlook, Foto Shop, Microsoft access)
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija

Novi Sad
Temerinska 131
21000 Novi Sad
Srbija
45° 16' 37.7328" N, 19° 50' 18.8592" E
RS
Lokacija: