Đubrenje voćnjaka

Proletos sam podigao zasad jabuke na 4 ha /černozem/ - ajdared 1,5 ha, zlatni delišes 1 ha, greni smit 1 ha, jonagold 0,5 ha. Vegetativni porast ove godine je bio slab svega nekih 20 cm. Formiranje rodnih pupoljaka za narednu godinu je takođe bilo vrlo slabo. Sada bi trebalo uneti u zemljište mineralno đubrivo sa povećanim sadržajem fosfora i kalijuma kako bi se stvorila rezerva za sledeću godinu. Pretpostavljam da voćke zbog slabog porasta nisu iznele značajne količine hraniva iz zemlje. Jabuke će sledeće godine biti u drugoj godini i ne očekujem značajniji rod / možda par plodova po stablu /. Analizom zemljišta pre podizanja voćnjaka utvrđeno je da je sadržaj kalijuma na optimalnom nivou, a fosfor je na donjoj granici optimalnog nivoa. U jesen pre podizanja zasada je izvršeno osnovno đubrenje po preporuci na osnovu rezultata dobijenih analizom zemljišta.

Obzirom na sve izneto da li ove jeseni mogu izostaviti osnovno đubrenje - unošenje fosfora i kalijuma u zemljište, bez negativnih posledica na dalji rast i razvoj jabuka?

Ne kontam, covek ima problem a nije ni mala povrsina niti su bila mala ulaganja, a savetodavna sluzba se nije udostojila nikakvog odgovora...

Objavio Marijan

Što se tiče vegetativnog porasta bitni su letorasti tj. grane koje nose cvetne pupoljke (nisam voćar, zaboravio sam iz srednje škole) i to 20 cm mislim da govore o količini dodatog azota. Proveriću u jednoj prezentaciji koju sam uradio ali mislim da je oko 25 cm optimalna obezbeđenost sa N. Ukoliko dodaješ P, njega je potrebno uneti u Meliorativnim količinama pred podizanje voćnjaka. S obzirom na dubinu korena jabuka nije potrebno bilo raditi rigolovanje, mada nikome ne bih preporučio, ali kasnije unošenje P rešava se na sledeći način:

1. sistemom za zalivanje i vodotopivim đubrivima fertigacijom (predlažem YARA i Haifa formulacije)

2. suva granulisana đubriva istih kompanija koja se unose mehanizacijom koja ih deponuje na 10-15 cm dubine, ako je na površini onda bliže redovima jer sa 50-70mm padavina imaju mogućnost spuštanja u zemljištu (iako za P važi da je nepokretan, ali se zato biraju te firme) i

3. folijarno, ali to nije nikad dosta.

Ako nema sistema za zalivanje onda varijanta 2 i 3.

Od roda koji budeš imao u ovoj godini zavisiće šta ćeš uraditi u jesen 2015. Mislim da u julu uzmeš uzorke listova i uradiš analizu NPK i nakon toga da se uradi predlog đubrenja sa kombinacijom 1+2+3 ili 2+3.

Sabirati unete količine mikroelemenata sa primenom pesticida, jer se oni nalaze u nekima od njih u sasvim zadovoljavajućim količinama.

Sretno u Novoj 2015-oj.

Bogdan Garalejić - PSS Institut TAMIŠ Pančevo.

Objavio bogdang