Predavanje vinogradarima

Održano predavanje u Iđoš-u 29.03.07. u 19 časova

1.Upoznavanje sa zakonskom regulativom kod podizanja novih zasada vinograda

2. Upoznavanje sa simptomima novih prouzrokovača bolesti vinove loze

3. Upoznavanje sa simptomima nematoda na jabukama

4. Rad Metos-a, kolika korist za vinogradare

5. Dogovor o daljem radu