Makroogled kukuruza u 2012. godini

Prikazani su rezultati makroogleda kukuruza u 2012. godini i pokušalo se ispitati na koji način se povećanjem ili smanjenjem gustine setve utiče na kretanje prinosa. Proizvoljno su odabrani hibridi kukuruza koji su zastupljeni na našem tržištu i zasejani na tri gustine setve u tri ponavljanja. Dobijeni rezultati su prezentovani u nastavku i mogu se preuzeti u PDF formatu.

Teme: 
DodatakVeličina
PDF icon Rezultati_ogleda_sa kukuruzom_gustine.pdf137.53 KB