Violeta Mickovski Stefanović

V I O L E T A     M I C K O V S K I     S T E F A N O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 02.10.1973.
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: udata
Kontakti:  
- telefon na poslu: 013/313-092 faks:013/2520-991
- poslovni mobilni: 064/88-144-13
- E-mail: intam@panet.rs, vikims10@gmail.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer: Poljoprivredni fakultet Zemun, Doktorske studije, biotehničke nauke - smer ratarstvo
- disciplina i specijalizac: Tehnologija ugljeno hidratne hrane
- Završeni fakultet, odsek, zvanje:

Tehnološki fakultet u Zemunu, odsek za tehnologiju ugljeno - hidratne hrane,  zvanje:Magistar tehnoloških nauka

Poljoprivredni fakultet, Zemun, odsek za tehnologiju biljnih proizvoda,  zvanje: Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije biljnih proizvoda

- srednja škola: Srednja Hemijska škola "23. maj" Pančevo, zvanje: hemijski tehničar
- strani jezici: Engleski i nemački jezik
- objavljeni radovi:
 
 1. Stefanović V., Jovanović B., Filipović N. (2007.): Sadržaj teških metala u zrnu pšenice, mekinjama i brašnu i zavisnost od blizine industrijske zone. I Medjunarodni kongres: "Tehnologija, kvalitet i bezbednost hrane", Novi Sad.
 2. Stefanović V., Jovanović B., Filipović N.(2008): Sadrzaj nepozeljnih metala u pšenici u zavisnosti od sorte. Časopis Acta Periodica, Novi Sad.
 3. Stefanović V., Jovanović B. (2008.): Sadrzaj teških metala u pšeničnom brašnu i mekinjama i zavisnost  od blizine industrijske zone. Simpozijum Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

 4. Stefanović V., Jovanović B. (2009.): Ispitivanje teških metala u zemljištu emitovanih hemijskom industrijom. XIII Međunarodna Eko- konferencija  Zaštita zivotne sredine gradova i prigradskih naselja, Novi Sad.

 5. Filipović V., Glamočlija Đ., Radivojević S., Ugrenović V., Stefanović V. (2009.): Nešećerne materije kao pokazatelj tehnološkog kvaliteta različitih genotipova šećerne repe. IV Simpozijum sa međunarodnim učešćem Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji, Beograd.

 6. Jevđović R., Drazić S., Glamočlija Đ., Ugrenović V., Stefanović V. (2009.): Uticaj vremena setve na prinos listova bokvice (Plantago lanceolata) u prirodnom vodnom rezimu i navodnjavanju. VI simpozijum sa međunarodnim učešćem Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji, Beograd, 164.

 7. Popović V., Jakšić S., Glamočlija Đ., Djekić V., Grahovac N.and  Mickovski Stefanović V. (2012.): Variability and correlations between soybean yield  and quality components, Romanian Agricultural Research, Nardi Fundulea, Romania, No. 29, 131-136.

Profesionalne licence /sertifikati:
 • Seminar Zahtevi standarda ISO 9000:2000 Q kvalitet (Pančevo, 2006.)
 • Akreditovani kurs za HACCP projekt menadzere i konsultante, ConsAct (Kanjiža, 2006.)
 • Kurs za interne audite prema SRPS  ISO 9001:2000 (Beograd, 2007.)
 • Učešće na I međunarodnom kongresu: "Tehnologija, kvalitet i bezbednost hrane"  (Novi Sad, 2007.)
 • Učešće u radionici "Čuvanje svezeg povrća" (Opovo, 2009.)
 • Uverenje o edukaciji Pravilno rukovanje kontrolnim tegovima klase tačnosti E2, F1 i F2, način kontrole vage uz korišćenje rezultata etaloniranja predmetne vage i konkretnog kontrolnog tega, tumačenje rezultata etaloniranja i kontrole vage sa upotrebom merne nesigurnosti pri izračunavanju merne nesigurnosti metode
 • Seminar HACCP i ISO 22000:2005, Upravljanje bezbednošću hrane (Tara, 2009.)
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1997-2007 Mlinska industrija AD "Ratar" Pančevo, Rukovodilac laboratorije
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2007. Instiitut "Tamiš"; savetodavac,
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i članstvo:
 • član i podpredsednik  Saveta za inovacije, kvalitet i zaštitu zivotne sredine, Regionalna Privredna komora, Pančevo
 • član Grupacija laboratorija za ispitivanje hrane
 • učestvovanje u radu Udruzenja za poljoprivredu, prehrambenu i duvansku industriju i vodoprivredu
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • istrazivački rad iz oblasti ekologije i očuvanja zivotne sredine i oblasti prerade proizvoda biljnog porekla
 • savetodavni rad
Poster sekcije - projekti:
 • Član tima na projektu Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju, 2009. godina

Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Aktivno koristim racunar u radu, programi (Word, Excel, Power Point) i Internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija

Pančevo
Novoseljanski put 33
26000 Pančevo
Srbija
44° 53' 16.3788" N, 20° 40' 5.2248" E
RS
Lokacija: