Aktuelni savetnik broj 9: "Uticaj dugotrajne suše na poljoprivrednu proizvodnju"

AKTUELNI SAVETNIK BROJ 9:

"UTICAJ DUGOTRAJNE SUŠE
NA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU"

PRIREDJIVAČ: PSS ZRENJANIN

Sadržaj Aktuelnog savetnika broj 9:

 • Uticaj nedostatka zemlјišne vlage na ostvarivanje stabilnih prinosa u Srednjem Banatu, Dragan Marković,dipl.ing.
  Ključne reči:
  količina padavina, temperatura, ETP, ETR, manjak vode u zemlјištu
  Key words: rainfall, temperature, ETP, ETR, water shortage in soil
 • Uticaj visokih temperatura na primenu pesticida i pojavu korova, bolesti i štetočina u srednje banatskom regionu u 2012. godini, Snežana Parađenović,dipl.ing.
  Ključne reči: herbicidi, okopavine, fitotoksičnost, korovi, štetočine
  Key words: applying of herbicides, digs, cereal grains, fitotoxicity, weeds, Sorghum halepense, Setaria spp., plant diseases such as European corn borer, leaf and trunk spots, bollworm, hard-winged insects, monocrop

   
 • Razbijanje pokorice i uništavanje korova primenom rotacione motike,  Mr Ilija Bjelić, Zorica Rajačić,dipl.ing.
  Ključne reči: rotaciona motika, razbijanje pokorice, uništavanje korova, kukuruz, suncokret
  Key words: rotating hoe, breaking the soil crust, eradication of weeds, maize, sunflower

   
 • Prevazilaženje problema deficita vlage  u voćarstvu uzrokovanog sušom, Master ing. polj. Maja Martinov
  Ključne reči: deficit vlage, vegetacioni period, lako pristupačna voda
  Key words: humidity deficit, vegetation period, easily accessible water

   
 • Korišćenje inokulanata u pripremi kukuruzne silaže u sušnim uslovima, Gordana Aćimac,dipl.ing. i Branislav Stepanov, dipl.ing.
  Ključne reči : siliranje, kukuruz, smanjena vlaga, inokulanti
  Key words: silage, corn, humidity deficit, inoculation
   
 • Nekomercijalni tov svinja, Popov Predrag, dipl.ing.
  Ključne reči : tov svinja, tehnologija uzgoja
  Key words: hog fattening, production.

   
 • Izmrzavanje pupoljaka voća u 2012 god., Milinko Sinđić, dipl.ing.
  Ključne reči: izmrzavanje pupoljaka, oštećenje, klon
  Key words: buds winterkilling, damage, clone