Masovna pojava stenice Nezera viridula na paradajzu

Na teritoriji grada Pančeva uočena masovna pojava stenice Nezera viridula (Linneatus) na paradajzu. Uglavnom oštećuje plodove pred berbu koji zbog šteta nemaju nikakvu tržišnu vrednost. Usnim aparatom za bodenje i sisanje nanose ubode na pokožici ploda koji dobija prošarano žutu boju. Vizuelnim osmatranjem regiona konstatovano je da se javlja i na otvorenom i na zatvorenom prostoru. Na paradajizu se mogu naći od 10 do 100 larvi na plodovima. Na pregledanim površinama je registrovana larva trećeg uzrasta koja je crne boje sa belim i žutim tačkama po telu. Nije probirljiva što se tiče sortimenta paradajza a takođe pravi oštećenja i na paprici.

Ova stenica može imati i 4 generacije godišnje. Ženka polaže od 30-130 jaja u grupi. Larve prolaze kroz pet uzrasnih stadijuma. Životni stadijum traje od 60-70 dana. Rasprostranjena je u tropskom i subtropskom pojasu. Kod nas napada veliki broj biljnih vrsta a najčešće paradajz, papriku, voćne zasade, mahunarke i dr. Globalno zagrevanje utiče na njeno intenzivnije širenje.
 
Suzbijanje ove štetočine je veoma teško. Kod nas su registrovani preparati iz nekoliko hemijskih grupa: piretroidi, organofosfati i neonikotinoidi. Većina preparata u preporučenim dozama nemaju efikasnost na ovu stenicu. Obzirom da ova štetočina napada plodove pred berbu vrlo je teško uskladiti primenu insekticida sa berbom, tj. Ispoštovati karencu  preparata.
 
U drugim zemljama u kojima se javlja uglavnom se primenjuje biološka kontrola dok primena insekticida ne daje zadovoljavajuće rezultate. Postoje nekoliko parazita od kojih su najpoznatiji Trichopoda pennipes koja parazitira larve i odrasle jedinke , i Trissolcus basalis koja parazitira jaja.
Kod nas za primenu u paradajzu ( a koji su ispoljili zadovoljavajuću efikasnost u sprovedenim ogledima) registrovani su Actelic karenca 7 dana, Talstar karenca 7 dana, Mospilan karenca 14 dana.


Nezera  virdula larve


Nezera virdula


Oštećenja na paprici


Oštećenja na plodovima


Oštećenja na plodu paradajza - Nezera virdula

Maja Sudimac, dipl.ing.
PSS Institut Tamis
Pancevo