Obaveštenje o održanom predavanju

Poljoprivredna stanica  DP Senta je u saradnji sa firmom "Ress trade" dana 06.02.2007. održala predavanje na temu "Upotreba savremene mehanizacije u poljoprivrednoj proizvodnji".


Predavanje je bilo izuzetno posećeno. Prisustvovalo je 106 odabranih poljoprivrednih proizvođača, 12 predstavnika firmi sa terena rada Stanice. Proizvođači su od strane savetodavaca Poljoprivredne stanice upoznati sa Uredbama koje je do sada donelo Ministarstvo. Stručni tim "Ress trade"-a je proizvođače upoznao sa paletom savremenih traktora i priključnih mašina za upotrebu u poljoprivrednoj proizvodnji.Veliko interesovanje je probudila i prezentacija predstavnika HVB leasinga u vezi sa kreditiranjem poljoprivredne proizvodnje.

dipl. ing. Josip Češljar